Inwinnen DTB en Kerngis objecten

Alle infrastructuur, die bij Rijkswaterstaat in beheer en/of eigendom is, wordt in een driedimensionaal geografisch bestand beheerd. Dit bestand bevat zo’n 300 verschillende objecten, zoals wegmeubilair, lantaarnpalen, portalen, wegkanten, belijning, verkeersborden, hectometerbordjes, geleiderailconstructies, kabels en leidingen etc.

Rijkswaterstaat eist dat de inwinning van deze objecten uitgevoerd dient te worden door gespecialiseerde bedrijven. Speciaal voor de landmeetkundige werkzaamheden van Rijkswaterstaat hebben Kragten en VWB hun kennis en specialiteiten gebundeld.

Actualiseren bestanden

Volgens het bestek bent u als bouwaannemer verplicht om alle aangebrachte objecten in te (laten) meten en te verwerken tot digitale Topografische bestanden (DTB). Al deze gegevens dienen gecodeerd te worden in een sequentieel formaat. Omdat de WegenDistricten van Rijkswaterstaat hun beheer- en onderhoudswerkzaamheden geautomatiseerd uitvoeren, beschikken zij over een GIS-systeem. Dit zogenaamde Kerngis is landelijk geïmplementeerd om een eenduidige werkwijze binnen Rijkswaterstaat mogelijk te maken. Kerngis maakt gebruik van een database dat wordt uitgebreid met o.a. kabel- en leidinggegevens. Verder worden administratieve gegevens aan de ingemeten data toegevoegd.

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zoals nieuwbouw, reconstructie en overlaging, dient volgens het bestek het Kerngi en het DTB te worden geactualiseerd. Om een goede inwinning en uitwisseling van gegevens te garanderen is het ‘Datamodel Kerngis’ door RWS gedefinieerd. Met de kennis en ervaringen van VWB zijn wij hier ook een goede partner. Wij hebben dit in eerder opgeleverde projecten bewezen.

Overige activiteiten

Ook voor een Primair Meetkundige Grondslagnet (PMG-net), het meten van doorrijprofielen met laserscanning en het monitoren van kunstwerken kunt u bij Kragten en VWB terecht. Neem met een van onderstaande personen contact op. Zij zijn uw begeleiding bij elk project van start tot finish.

Ruimte in de bodem

Bij veel projecten is het van groot belang dat er een goed beeld is van de ondergrond. VWB heeft de mogelijkheid om direct op locatie, zonder traditionele proefsleuven, te inventariseren waar kabels, leidingen of objecten liggen, of juist waar de vrije ruimte is. Hiervoor zijn verschillende meettechnieken beschikbaar. Veel gebruikt is de grondradar, dit is geavanceerde meetapparatuur waarmee kabels, leidingen en andere objecten zichtbaar worden.

VWB heeft veel ervaring met dit type onderzoek. Zeer actueel is het zoeken naar vrije ruimtes ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Voor bepalen van de uiteindelijke locaties is het nuttig om in het voortraject locatieonderzoeken met behulp van grondradar uit te voeren. In eventuele inspraakrondes kunnen de locaties en alternatieve locaties worden gepresenteerd. Van alle locaties weet u dat deze vrij zullen zijn van ondergrondse objecten. Hierdoor hoeft u het inspraaktraject eenmalig te doorlopen en bespaart u tijd, geld en overlast.

Voor locatieonderzoeken kan gekozen worden uit een aantal varianten, afhankelijk van uw wensen. Op de geplande locaties kunnen wij samen met u een quikscan uitvoeren. Als uit de quikscan blijkt dat er zich ondergrondse objecten op de locatie bevinden kan in overleg met uw medewerker direct naar een alternatief worden gezocht.

Blijkt uit de quikscan dat de locatie vrij is dan wordt een detailopname gemaakt. Onze adviseurs zetten deze data om in een rapportage met de ligging van de kabels, leidingen en objecten. Het is echter ook mogelijk om direct een detailopname te maken van een locatie, waarna deze worden uitgewerkt.

De belangrijkste voordelen voor u:

  • Flexibel en snel in te zetten
  • Meten door verhardingen
  • Nauwelijks overlast en nazorg door graafwerkzaamheden
  • Risico op graafschade minimaal
  • Investering in betrouwbare informatie verdient zich terug in de uitvoering.

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op