Is uw kabel- en leidingenarchief accuraat, volledig, nauwkeurig en digitaal beschikbaar?

Zo ja, dan is voor u de ontsluiting van uw gegevens naar het Klic-online geen probleem. In veel gevallen zal dit echter niet zo zijn. Vanuit de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) bent u verplicht aan deze eisen te voldoen en dit brengt veel werkzaamheden met zich mee

VWB Geogroep is u daarbij van dienst in het gehele traject van invoer tot implementatie. Is uw archief nog analoog beschikbaar dan kunnen wij dit voor u inventariseren en digitaliseren (vectoriseren) naar het gewenste digitale formaat. Deze informatie kunnen wij vervolgens toetsen op volledigheid en betrouwbaarheid, omdat de liggingsgegevens van de kabels en leidingen in het bestand maximaal 1 meter mogen afwijken van de werkelijke ligging.

Hiervoor zet VWB Geogroep geotechnische en innovatieve geofysische technieken in. Door de innovatieve geofysische technieken, zoals grondradar, kan VWB zonder (graaf)overlast uw bestanden controleren en eventuele up-to-date brengen op een snelle non-destructieve manier

Daarnaast kan VWB voor u de kabels en leidinggegevens beheren, mutaties inmeten en verwerken in elk gewenst formaat. Hiervoor hebben wij ons eigen landelijke netwerk van landmeters beschikbaar, zodat wij altijd snel ter plaatse kunnen zijn.

“zorgvuldig graven, een belangrijk thema”
Door de inzet van grondradar als vooronderzoek bij graafwerkzaamheden draagt u bij aan het zorgvuldig graven in de ondergrond, waarmee u verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de onderzoeksplicht in het kader van de WION en uw risico’s minimaliseert.

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op