Waterbodemmetingen-zandwinning

Niet alleen op het land, maar ook onder water wordt gebouwd. Ook daarvoor moet u kunnen beschikken over gedetailleerde gegevens van de bodem. Voor dergelijke metingen staan wij voor u klaar en maken bij plaatsbepaling gebruik van GPS-RTK. Voor het bepalen van zowel de waterdiepte als de aanwezige sliblaag van zoete en ondiepe wateren (van 30 cm, tot ongeveer 20m diepte) is de AquaScan het ideale systeem. Hiermee zijn tevens kabels en leidingen te lokaliseren.

Nauwkeurigheidswaterpassingen

Voor de dienst NAP van de adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat voeren wij regelmatig secundaire en tertiaire waterpassingen uit. Aansluitend worden berekeningen en vereffeningen voor het NAP-peilmerkennet van Nederland uitgevoerd. Ook het meten, controleren en berekenen van het peilmerkkennet binnen gemeenten behoort tot onze werkzaamheden.

Profielen en vlaktewaterpassingen

Wij meten in RD-NAP, lengte – en dwarsprofielen om de hoogtetoestand van het terrein te beschrijven. Vlaktewaterpassingen worden meestal als ruitennet uitgevoerd.

DTM

Voor het beheren van uw grondbalans, het bepalen en beheren van de inhoud van grond of zanddepots, grondverzetberekeningen etc. kunnen wij gedetailleerde digitale terreinmodellen maken. Hiermee kunnen in het ontwerp- en de uitvoeringsfase grondberekeningen worden gemaakt en met plaatselijke extra metingen de grondbalans worden gecontroleerd en bijgehouden. Deze metingen worden in principe ook in RD-NAP gemeten en verwerkt.

VWB Geogroep meet alles voor u op, na en in

Controle metingen

Hoe krijg ik snel de juiste situatie van mijn terminal op tafel zodat ik een goed plan kan maken, of hoe kan ik de veiligheid van deze tank aantonen? Er is een schip tegen onze steiger aangevaren, zijn er nu vervormingen aan de palen opgetreden? Beheerders van bijvoorbeeld een tankterminal krijgen regelmatig dit soort vragen en willen dan over de meest recente gegevens kunnen beschikken. VWB heeft specialisten in huis die u snel van deze informatie kunnen voorzien en biedt u hiervoor de volgende diensten aan: situatiemetingen, lokaliseren kabels en leidingen, tankdeformatiemtingen en steigermetingen.

Situatiemetingen

Met behulp van het Global Positioning System (GPS) maken we verspreid over bijvoorbeeld een terminal meetpunten, deze meetpunten fungeren als basis voor de situatiemeting. Beschikt u liever over een digitale foto met de tanknummers en de voor u van belang zijnde informatie? Ook dat is mogelijk. Omdat de bestanden zijn gebaseerd op het stelsel van Rijks Driehoeksmeting (RD) kunt u probleemloos andere gegevens inlezen. Bijvoorbeeld kadastrale grenzen of kabels en leidingen van derden. De bestanden zijn zodanig voorbereid dat het op dit moment of in de toekomst eenvoudig mogelijk is om in een GIS-omgeving toe te passen. Om de informatie up-to-date te houden is, afhankelijk van uw mutatie frequentie, minimaal één keer per jaar een actualisatie van topografie nodig.

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op