Maatvoering

Bouwactiviteiten in de woonomgeving , binnen bedrijven of aan infrastructuur vallen meestal pas op als de graafmachines beginnen, de stenen op een hoop liggen of de nieuwe machines geleverd zijn. Toch is het meest basale werk dan al achter de rug.

Voordat de bouw op een Vinex-locatie, op een industriële plant of van een infrastructureel project kan beginnen, moeten er veel vragen beantwoord zijn. Is de ondergrond wel geschikt? Is er een grondbalans?

Hoe groot zijn de percelen en waar liggen leidingen? Bij het construeren en bouwen van bijvoorbeeld industriële objecten zijn de maatvoering, de deformatie en de controle tijdens en na de bouw uiterst belangrijk. VWB biedt met haar jarenlange expertise en kennis inzicht in al deze aspecten. Snel, exact en betrouwbaar.

Van meet af aan nauwkeurig

Bij een bouwproject staat de aannemer meestal te popelen om te beginnen. Voor het zover is, moet echter wel bekend zijn waar en hoe diep hij mag graven en wat de eindaflevering moet zijn. Ook moet er bekeken worden of er schade aan omliggende objecten kan worden toegebracht door heien, grondwateronttrekking, etc.

VWB beschikt over de technieken en de medewerkers om alle noodzakelijke 3D- en digitale terreininformatie voor u in kaart te brengen en de complete (hoofd- en detail) maatvoering te verzorgen. Met moderne landmeetkundige apparatuur zet VWB het hoofdstramien van basispunten nauwkeurig uit. Het uitzetten van wegen, waterlopen en kabels is nu een stuk eenvoudiger, sneller en dus voordeliger te realiseren. Ook is een bouwkundige inspectie of nulmeting snel uitgevoerd.

Met uiterst geavanceerde digitale nauwkeurigheidsinstrumenten kan VWB de positie van uw bouwproject bepalen. Niet alleen achteraf ter controle, maar ook voor aanvang van de bouw. Deze gegevens vormen een helder en betrouwbaar hulpmiddel voor effectieve uitvoering. Zo hebben alle partijen duidelijk zicht op de begin- en de eindsituatie. Met een laatste deformatiemeting kan dan ook worden aangetoond of er schade aan omliggende objecten is aan gebracht.

Millimeterwerk

Bij industriële metingen komt het vooral aan op precisie en flexibiliteit. Ieder project eist een oplossing op maat: nauwkeurig , snel en betrouwbaar. VWB beschikt hiervoor over gespecialiseerde medewerkers en innovatieve instrumenten. Voor maatvoering- en deformatiemetingen heeft VWB de beschikking over Axyz software (integrated Industrial Measuring System) dat ‘as-built’ situaties goed in kaart brengt en ervoor zorgt dat prefab-elementen naadloos passen. Dit systeem maakt het mogelijk zelfs tijdens de werkzaamheden te controleren en zo nodig bij te sturen.

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op