Topografische inmetingen

2D en 3D detailmetingen die online worden gemeten en verwerkt in dgDIALOG.

Kadastrale metingen

Verificatieposten meten, splitsingsmetingen, grenzen uitzetten.

BGT

Vanaf 1 januari 2016 is de wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) van kracht.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we één geografische taal.

Wat kan VWB Geogroep voor u doen?

De medewerkers van VWB Geogroep hebben ervaring in het meten van BGT met behulp van onder andere dgDIALOG online in combinatie met GPS en/of TPS. Hierdoor kunnen onze mensen buiten mutaties signaleren, attributen aanpassen, controleren op vlakvorming, controleren IMGEO objecten, en deze direct ter plaatse inwinnen.

Geogroep brengt topografie tot leven (3D)

TPS met Pencomputer

TPS met Pencomputer

TPS met Pencomputer

Pencomputer

WION

Is uw kabel- en leidingenarchief accuraat, volledig, nauwkeurig en digitaal beschikbaar? Zo ja, dan is voor u de ontsluiting van uw gegevens naar het Klic-online geen probleem. In veel gevallen zal dit echter niet zo zijn. Vanuit de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) bent u verplicht aan deze eisen te voldoen en dit brengt veel werkzaamheden met zich mee.

DTB metingen

Alle infrastructuur, die bij Rijkswaterstaat in beheer en/of eigendom is, wordt in een driedimensionaal geografisch bestand beheerd. Dit bestand bevat zo’n 300 verschillende objecten, zoals wegmeubilair, lantaarnpalen, portalen, wegkanten, belijning, verkeersborden, hectometerbordjes, geleiderailconstructies, kabels en leidingen etc.

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op